Kunstfestival

Kunstfestival

I løpet av 2020 skal vi holde kunstfestivalen Steatornis i Trondheim.

Den er under planlegging.