Om oss

Hva er Steatornis?

Kunstfestival

Styret

Vedtekter

Hva er Steatornis?

Steatornis jobber interseksjonelt for inkludering og mangfold, uavhengig av funksjonsvariasjon, alder, etnisitet, kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Vårt arbeid skal redusere misoppfatninger og negative stereotypier gjennom å skape et inkluderende kulturliv hvor folk med og uten nedsatt funksjonsevne kan møtes for felles aktiviteter og erfaringsutveksling.

I løpet av 2020 skal vi holde kunstfestivalen Steatornis i Trondheim.