Felleskap gjennom kunst, kultur og i møte med folk

Neste arrangement:

Åpen Kunstkveld

11. mars kl. 17:30

Kontorene til NHF i 3. etg på Sirkus shopping.