Felleskap gjennom kunst, kultur og i møte med folk

Åpen kunstkveld er utsatt til det blir åpna for større samlinger igjen.

Mer informasjon om hva som skjer framover blir lagt ut på vår Facebook-side som du også kan lese her.